Dzięki neuronauce przełamujemy bariery językowe

Gdy nauka spotyka język.

Pronounce to program treningowy dla mózgu.

Co to znaczy?

Dlaczego warto powtarzać?

Powtarzanie ma kluczowe znaczenie dla opanowania każdych umiejętności, w tym także płynnego mówienia w języku obcym.

Powtarzanie aktywuje wiele procesów poznawczych.

Proces nr 1
Most między znaczeniem a dźwiękiem.

Nasz trening buduje most między znaczeniem a dźwiękiem. Kładzie nacisk na słuch, omijając wzrok. Unikamy zjawiska występującego podczas czytania, gdy mózg stara się przekształcić litery i słowa w znane mu dźwięki języka ojczystego.

Bo gdy czytasz książkę po angielsku, litery nie różnią się od polskich. A to sprawia, że podczas czytania używasz dźwięków języka polskiego.

Proces nr 1
Od bierności do aktywności

 Przechodzimy od procesu biernego, który zakłada tłumaczenie słyszanych treści do procesu aktywnego, który zupełnie pomija tłumaczenie.

Podczas powtarzania skupiamy się na wymowie, a mniej na znaczeniu. Dokładnie w ten sposób małe dzieci uczą się mówić – naśladując dorosłych i domyślając się znaczenia z kontekstu i tonu głosu.

Proces nr 3
Aktywacja pamięci fonologicznej.

Uruchamiamy pamięć słuchową, która pomaga lepiej zapamiętywać słownictwo i struktury gramatyczne. Ten proces poznawczy, nazywany pamięcią fonologiczną, bierze udział w krótkoterminowym i długoterminowym przechowywaniu informacji.

Przypomnij sobie swoją ostatnią próbę zapamiętania numeru telefonu – to właśnie kilkukrotne powtórzenie pozwoliło Ci uruchomić pamięć słuchową.

Proces #nr 4
Efekt kameleona.

Jako istoty społeczne stosujemy bardzo skuteczny proces poznawczy, polegający na instynktownym powtarzaniu i naśladowaniu tego, co uważamy za dobre.

Udowodniono, że podczas rozmowy z kimś, kto ma inny akcent, mózg rozmówcy subtelnie i nieświadomie upodabnia jego głos do brzmienia głosu tej osoby.

Dobry przykład tego zjawiska to zmiana akcentu po przeprowadzce do innego regionu czy kraju.

Proces nr 5
Zdolność do samokorekty

Słuchawki Pronounce ułatwiają korygowanie samego siebie, niezbędne w procesie opanowywania każdej umiejętności. Porównywanie wydawanego dźwięku z dźwiękiem usłyszanym przed chwilą pomaga zauważyć różnice. Jeżeli będziesz intensywnie powtarzać to ćwiczenie, stopniowo nauczysz się prognozować własne błędy.

Bo to właśnie dzięki naturalnej zdolności do samokorekty jesteś w stanie powiedzieć, kiedy fałszujesz, grając na instrumencie lub śpiewając pod prysznicem – umiesz wyłapać ten niewielki szczegół, który burzy harmonię dźwięków.

Jak powtarzać skutecznie?

Od jednego prostego dźwięku do wielu słów… Pronounce zachęca do powtarzania coraz dłuższego ciągu słów po kilka razy, aż powstanie całe zdanie.

Przypomina to naukę układu tanecznego. Najpierw uczysz się pierwszego ruchu, później drugiego, a następnie powtarzasz oba ruchy jeden po drugim – i tak dalej, aż nauczysz się całego tańca.

Gdy pierwszy raz usłyszysz jakieś zdanie, mózg nie radzi sobie najlepiej z prognozą, ponieważ trudno mu przewidzieć słowa tylko na podstawie kontekstu.

Gdy powtarzasz po kilka razy coraz dłuższy ciąg słów, dzięki naszej metodzie uruchamiasz dwa ważne procesy poznawcze: świadomość fonologiczną i prognozowanie przez mózg.

Dlaczego filtrujemy dźwięki?

W dzieciństwie uczymy się zwracać uwagę na jednostki dźwięku zgodne z naszym otoczeniem językowym oraz nie słyszeć dźwięków spoza struktur fonetycznych naszego języka.

Dorastając, jesteśmy programowani na rozpoznawanie rytmu języka ojczystego.

Nałożenie filtra, który włącza się i wyłącza zgodnie z rytmem głosu, powoduje zmiany energii dźwięku, nie zmieniające jednak charakteru komunikatu.

Przełamując nawyki językowe, takie zmiany energii ułatwiają przyswajanie języka obcego. Stopniowo uczymy mózg przyswajania innych rytmów.

Filtr stosowany w Pronounce jest oparty na technologii stosowanej w Metodzie Tomatisa.

Dlaczego używamy przewodnictwa kostnego?

Zasłoń uszy rękami i powiedz coś. Czy się słyszysz? Tak działa przewodnictwo kostne.

 W naturalny sposób Twój głos jest przekazywany przez drgania kości czaszki. Ten rodzaj przekazywania dźwięku jest naturalny i działa 10 razy szybciej niż przekaz drogą powietrzną, a ponadto ma dużo lepszą jakość.

Dostarczając muzykę, mowę i feedback własnego głosu drogą kostną, pomagamy mózgowi w lepszej analizie i przechowywaniu informacji.

Dlaczego stosujemy nagrania muzyczne?

Dlatego że język to dźwięk, tak samo jak muzyka.

Język jest przede wszystkim rodzajem muzyki, czyli zestawem konkretnych rytmów i częstotliwości dźwięku. One tworzą fundament dźwiękowy, na którym opiera się cała reszta nabytych umiejętności językowych (np. leksykalnych, składniowych i semantycznych).

Celem stosowania filtrowanych nagrań muzycznych jest ułatwienie mózgowi dostosowania się do melodii języka angielskiego. Dzięki temu możesz powtarzać ten rytm podczas mówienia.

Do czego służy technologia wykorzystująca słuchowe sprzężenie zwrotne?

Słuchowe sprzężenie zwrotne (inaczej „feedback”) to naturalny proces, dzięki któremu każdy z nas odbiera, analizuje, przyswaja i nieustannie dostosowuje informacje oraz wytwarzane przez siebie dźwięki.

Wraz z filtrem dynamicznym technologia wykorzystująca słuchowe sprzężenie zwrotne zmienia to, jak postrzegasz własny głos, aby dopasować go do rytmu języka angielskiego

Dzięki temu Twój głos jest natychmiastowo i delikatnie modyfikowany. Słuchowe sprzężenie zwrotne działa jak wzmacniacz, który ułatwia przyswajanie rytmu języka.

Titre bloc SEO

Montes nascetur ridiculus mus mauris vitae ultricies leo. Posuere morbi leo urna molestie at elementum eu. Ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit pellentesque habitant morbi. Suspendisse potenti nullam ac tortor vitae purus faucibus. Quis blandit turpis cursus