Dzięki neuronauce przełamujemy bariery językowe

Gdy nauka spotyka język.
Woman turning on the Pronounce headset

Język ojczysty nas ogranicza

Gdy uczymy się mówić, stopniowo przywykamy do skupiania się na dźwiękach języka ojczystego. Ten proces poznawczy, określany jako „kodowanie językowe”, ma miejsce we wczesnym dzieciństwie. Jest niezbędny, a jednocześnie niezwykle skuteczny. W późniejszym czasie utrudnia nam prawidłowe słuchanie dźwięków języków obcych.

Mózg może
się zmieniać

Jesteśmy w stanie rozwijać nowe połączenia między neuronami. To właśnie nazywamy „neuroplastycznością”. Celem słuchawek Pronounce jest wzmocnienie tego procesu dzięki zastosowaniu Metody Tomatisa®.

Woman speaking English confidently with the Pronounce headset
Woman with a Pronounce headset laughing

Pronounce Cię zaskoczy

 Mózg potrzebuje niespodzianek. Dopiero wtedy może się uczyć i rozwijać nowe umiejętności, jak np. mówienie po angielsku. Celem filtrów dynamicznych zintegrowanych ze słuchawkami jest wywoływanie efektu zaskoczenia w sposób naturalny i powtarzający się.

Pronounce przemówi do Ciebie

Filtry są dostrojone do częstotliwości dźwięków w języku angielskim, dzięki czemu mózg uczy się zwracać na nie szczególną uwagę. Dzięki powtarzaniu słuch i głos przyswajają te częstotliwości i pomagają łatwiej rozumieć dźwięki języka angielskiego.

Frequencies of the languages

Częstotliwości językowe.

Wszystko zaczęło się od szeroko zakrojonego projektu badawczego

Szeroko zakrojony unijny projekt badawczy, z udziałem 128 osób uczących się języka obcego, wykazał skuteczność naszej metody. Chcąc sprawić, by nasze rozwiązanie było bardziej dostępne, postanowiliśmy rozwinąć technologię, która pozwoli nam wbudować je w słuchawki. W ten sposób powstały słuchawki Pronounce.

Wnioski z badania są następujące:

„Uczniowie, którzy korzystali z treningu Hearing Perception (Tomatis®), potrzebują o połowę mniej czasu, by nauczyć się języka obcego w porównaniu z uczniami, którzy uczęszczali jedynie na zwykły kurs, bez treningu Hearing Perception”

* Badanie AUDIO-LINGUA było prowadzone w ciągu trzech lat na pięciu europejskich uniwersytetach w ramach programu SOCRATES – programu działań Unii Europejskiej na rzecz międzynarodowej współpracy w edukacji. Badanie skupiało się na lepszym rozumieniu ze słuchu oraz poprawie wypowiedzi ustnych w nauce języka obcego ze wspomaganiem Metody Tomatisa®. Trening nie jest oparty o naukę gramatyki, słownictwa czy składni. Wręcz przeciwnie, skupia się na brzmieniu mowy: jej rytmie, melodii, tonie, dźwiękach. Dowiedz się więcej.

Umiejętności językowe

Umiejętności językowe określone przez CITO (Krajowy Instytut ds. Pomiarów Edukacyjnych w Holandii).

Czas potrzebny do osiągnięcia tego samego wyniku

Czas potrzebny do osiągnięcia tego samego wyniku oparty o wyniki znajomości języka angielskiego