Pronounce – dowiedziona skuteczność

Wyniki mówią same za siebie.
Woman practicing English in public with the Pronounce headset

Wyniki osiągane z Pronounce

Postępy w angielskim, które mówią same za siebie.

Ogólne porównanie wyników

Oceny przeprowadzone przed i po wskazują na wyraźne postępy w poziomie umiejętności osób o średnio zaawansowanej znajomości języka angielskiego (B1).

Średnio zaawansowany poziom języka angielskiego – B1

Szczegółowa analiza porównawcza

Kontrola fonologiczna

Ocenia rytm, akcent wyrazowy oraz intonację. Bada zdolność oderwania się od języka ojczystego w celu prawidłowego mówienia w języku obcym.

Spójność i konsekwencja

Ocenia zdolność organizowania i łączenia myśli w celu zbudowania wypowiedzi lub wyrażenia opinii.

Płynność wypowiedzi

Bada zdolność do przekazywania informacji w spontaniczny i uporządkowany sposób przy użyciu wyrażeń charakterystycznych dla języka angielskiego.

Gramatyka

Ocenia właściwe i poprawne stosowanie reguł gramatycznych i składniowych.

Słownictwo

Ocenia bogactwo i trafność słownictwa stosowanego w danym kontekście.

Jak oceniają Pronounce

Co mają do powiedzenia

Uczniowie mają głos

Daniel M
Project Manager

Analiza sytuacji: Daniel podniósł poziom znajomości języka – ogólna ocena wskazuje na wzrost o 36%. Wynik testu świadczy o dużych postępach w spójności i konsekwencji w mówieniu już po 20 godzinach treningu.

Komentarz ucznia: Używam coraz więcej typowo angielskich wyrażeń i struktur. Mam też poczucie, że przychodzi mi to naturalnie. Zauważyłem, że wkładam mniej wysiłku w mówienie, a moja wymowa jest lepsza.

Zobacz pełny arkusz oceny (przedpo)

Daniel's results before starting with Pronounce
Wyniki przed rozpoczęciem pracy z Pronounce
Daniel's results after 20 hours of training with Pronounce
Wyniki po 20 godzinach treningu
Isabelle's results after 20 hours of training with Pronounce
Wyniki przed rozpoczęciem pracy z Pronounce
Isabelle's results before starting with Pronounce
Wyniki po 20 godzinach treningu

Isabelle G.
Aktywnie szuka pracy

Analiza sytuacji: Isabelle zrobiła postępy pod każdym względem, a średni wzrost wyników to 48%. Szczególnie spektakularne postępy widać w płynności wypowiedzi, zaledwie po kilku godzinach ćwiczeń z Pronounce.

Komentarz ucznia: Poprawiło się moje rozumienie wypowiedzi po angielsku. Zauważyłam, że mam bogatsze słownictwo. Intonacja i akcentowanie wyrazów też są lepsze, bardziej „melodyjne”. Mówiąc po angielsku, czuję się dużo pewniej i bardziej spontanicznie.

Zobacz pełny arkusz oceny (przedpo)

Anne V
Agentka handlowa

Analiza sytuacji: Wyjściowy poziom Anne był standardowy i jednorodny. Jej wyniki wskazują na ogólny wzrost punktacji na wszystkich poziomach o 47%.

Komentarz ucznia: Łatwiej mi łączyć wyrazy w sposób naturalny i oczywisty, dzięki czemu mówię bardziej płynnie i rytmicznie, w sposób bardziej charakterystyczny dla języka angielskiego.

Zobacz pełny arkusz oceny (przed i po)

Anne's results before starting with Pronounce
Wyniki przed rozpoczęciem pracy z Pronounce
Anne's results after 20 hours of training with Pronounce
Wyniki po 20 godzinach treningu

Samuel, 42 ans

Evolution : B1+ à B2 (20h)

Commentaire de l’apprenant : Nous avons trop souvent constaté, avec nos clients et partenaires, qu’entre « non-natifs » anglophones, il est parfois difficile de se comprendre à l’oral en anglais.

Samuel, 42 ans

Evolution : B1+ à B2 (20h)

Commentaire de l’apprenant : Nous avons trop souvent constaté, avec nos clients et partenaires, qu’entre « non-natifs » anglophones, il est parfois difficile de se comprendre à l’oral en anglais.

Samuel, 42 ans

Evolution : B1+ à B2 (20h)

Commentaire de l’apprenant : Nous avons trop souvent constaté, avec nos clients et partenaires, qu’entre « non-natifs » anglophones, il est parfois difficile de se comprendre à l’oral en anglais.

Samuel, 42 ans

Evolution : B1+ à B2 (20h)

Commentaire de l’apprenant : Nous avons trop souvent constaté, avec nos clients et partenaires, qu’entre « non-natifs » anglophones, il est parfois difficile de se comprendre à l’oral en anglais.

Samuel, 42 ans

Evolution : B1+ à B2 (20h)

Commentaire de l’apprenant : Nous avons trop souvent constaté, avec nos clients et partenaires, qu’entre « non-natifs » anglophones, il est parfois difficile de se comprendre à l’oral en anglais.

Samuel, 42 ans

Evolution : B1+ à B2 (20h)

Commentaire de l’apprenant : Nous avons trop souvent constaté, avec nos clients et partenaires, qu’entre « non-natifs » anglophones, il est parfois difficile de se comprendre à l’oral en anglais.

Transparentność i neutralność

Protokół EAP

Pronounce white logo

Early Adopters

87 osób określanych jako Early Adopters, czyli jako pierwsi użytkownicy Pronounce, podpisało umowę, w której zobowiązało się do korzystania z Pronounce przez 30 minut dziennie, 5 razy w tygodniu.

Testy z certyfikatem CECRL

Pierwsi użytkownicy wykonali certyfikowany test poziomujący z angielskiego (przed/po), który ocenia aktywną znajomość języka (pisemną i ustną) zgodnie z normami CECRL.

Wyniki

Wykresy pokazują średnie postępy wszystkich uczestników programu po 20 godzinach korzystania z Pronounce. Przez cały 2022 rok dalsze wyniki są stopniowo dodawane do wykresów.